Nabídka

/Nabídka
Nabídka2018-08-30T14:38:55+00:00

Pro studenty

Jazykové korektury a úpravy písemností

Jazykové korektury seminárních, bakalářských, diplomových a ročníkových prací, opravy písemných projevů žáků základních a středních škol.

 • seminárních
 • bakalářských
 • diplomových
 • a ročníkových prací

Pro fyzické osoby

Opravy připravovaných i již hotových textů (BÚ, ŠÚ).

Opravy pravopisné, morfologické, syntaktické, stylistické (standardizace neobvyklých větných vazeb, sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v celém textu, úprava slovosledu, předložkových vazeb atp.).

Opravy

 • pravopisné
 • morfologické
 • syntaktické
 • stylistické

Zpracovávané formáty

Běžné úpravy (BÚ)

Odstranění překlepů, pravopisných a gramatických chyb, nezbytné stylistické úpravy.

Široké úpravy (ŠÚ)

Náročná práce s textem na rozhraní korektury a tvorby nového textu (některá z těchto činností: strukturování, členění a přesouvání obsahu, úprava výrazových prostředků v souladu s funkčním stylem, podpora orientace textu na cílovou skupinu, tvorba nového textu podle podkladů; uvedení textu do souladu s ČSN 01 6910, uvedení citací do souladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2; formátování textu, číslování stránek, nadpisy, seznamy). Opravy textů cizinců.

Pro firmy

Opravy připravovaných i již hotových firemních textů (BÚ, ŠÚ).

Tiskové zprávy, inzeráty, redigování veškerých tiskovin, příprava knih, informační nebo propagační letáky, texty pro web, korespondence s úřady, stížnosti, žádosti.

 • tiskové zprávy

 • texty pro web

 • příprava knih
 • informační nebo propagační letáky

Vytvořit objednávku

Objednejte si služby pomocí online formuláře, stačí vyplnit nutné informace, přiložit soubor s textem k úpravě.

Ceník
formulář