Ceník

/Ceník
Ceník2018-09-04T09:28:26+00:00

Firmy a jednotlivci

Typ korektury Běžný termín (BT) Expresní termín (ET)
Běžné úpravy (BÚ) – formát DOC, DOCX 45,- 60,-
Běžné úpravy (BÚ) – formát PDF/1 strana 50,- 60,-
Široké úpravy (ŠÚ) 50,- 60,-
Tvorba nových textů (TX)
S dodanými podklady Od 600,-
Bez dodaných podkladů Od 900,-

Za služby neuvedené v ceníku je hodinová sazba 200 Kč/hod.

Studenti denního studia (ST)

Typ korektury Běžný termín (BT) Expresní termín (ET)
Běžné úpravy (BÚ) – formát DOC, DOCX 35,- 45,-
Běžné úpravy (BÚ) – formát PDF/1 strana 45,- 60,-
Široké úpravy (ŠÚ) 45,- 60,-

Ceny jsou konečné v Kč za normostranu. Pro odhad ceny využijte: Panel nástrojů, Nástroje, Počet slov, Znaky (včetně mezer). Dále počet znaků vydělte číslem 1 800 a získáte počet normostran.

Konečná cena je vždy výsledkem dohody. Obvyklá doba dodání opravených studentských textů činí 3–5 pracovních dnů (BT). Kratší termín a opravy o víkendech, svátcích a v noci se považují za expresní (ET). Lhůty pro firmy a jednotlivce záleží na dohodě. Korektury o víkendech, svátcích a do druhého dne se považují za expresní (ET). Konečná cena je vždy výsledkem vzájemné dohody.

Vytvořit objednávku

Objednejte si služby pomocí online formuláře, stačí vyplnit nutné informace, přiložit soubor s textem k úpravě.

Objednávkový formulář