Domů2018-09-07T09:11:22+00:00

Nabídka služeb

Opravy textů pravopisné, morfologické, syntaktické.

Korektura magisterských, bakalářských a jiných studentských prací

Úpravy českých textů vytvořených cizinci.

Úprava formátování a vzhledu textu.

Opravy připravovaných i již hotových firemních textů.

Tiskové zprávy, inzeráty, redigování veškerých tiskovin, příprava knih…

Pro studenty

Jazykové korektury seminárních, bakalářských, diplomových a ročníkových prací, opravy písemných projevů žáků základních a středních škol. Opravy pravopisné, morfologické, syntaktické a stylistické.

Podrobnosti

Pro fyzické osoby

Opravy pravopisné, morfologické, syntaktické, stylistické (standardizace neobvyklých větných vazeb, sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v celém textu, úprava slovosledu, předložkových vazeb atp.).

Podrobnosti

Pro firmy

Opravy připravovaných i již hotových firemních textů (BÚ, ŠÚ). Tiskové zprávy, inzeráty, redigování veškerých tiskovin, příprava knih, informační nebo propagační letáky, texty pro web, korespondence s úřady, stížnosti, žádosti.

Podrobnosti

O mně

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova) Brno.

Učitel českého jazyka a dějepisu v základních a středních školách, několikaletá zkušenost s prací ve státní správě (školství).

Jazykové korektury seminárních, bakalářských, diplomových a ročníkových prací, opravy písemných projevů žáků základních a středních škol.

 

Vytvořit objednávku

Objednejte si služby pomocí online formuláře, stačí vyplnit nutné informace, přiložit soubor s textem k úpravě.

Ceník
Objednávkový formulář

Kontakt

Jiří Horák, majitel firmy

Kontakt

Jiří Horák, majitel firmy